Chính sách bảo mật – Hay88 Nghiêm Ngặt và An Toàn

Chính sách bảo mật của hệ thống game giải trí Hay88 được đặt ra với những mục đích giải thích cho tất cả người dùng hiểu biết quyền thu thập các thông tin. Dữ liệu của người chơi được sử dụng vào những nguyên nhân, mục đích nào. Tất cả những câu hỏi xin mời các bạn tìm hiểu ngay sau đây

Chính sách bảo mât và quyền thu thập thông tin Hay88

Để đảm bảo những thông tin của khách hàng sẽ không bị đánh cắp hoặc bị lợi dụng vào mục đích nào đó, chúng tôi đã đặt ra chính sách bảo mật dựa theo các nguyên tắc hợp pháp từ các tổ chức có thẩm quyền trong nghành cá cược thế giới.

Sau khi người chơi đăng nhập vào trong hệ thống của chúng tôi sẽ bị thu nhập những thông tin cần thiết của khách hàng, nhằm vào những mục đích xác nhận thông tin của người chơi để đảm bảo an toàn và những rủi ro không đáng có. Đây là một trong những quy định được đặc ra của chúng tôi.

Các thông tin sẽ bị thu thập ví dụ như : ngày, tháng, năm sinh, thông tin tài khoản của ngân hàng, tên của khách hàng.

Sau khi khách hàng đăng ký thành công tài khoản của Hay88, khách hàng cũng đã ngầm chấp nhận những chính sách bảo mật của chúng tôi đưa ra, thông qua đó chúng tôi sẽ có thể kiểm soát các thông tin và tài liệu liên quan đến khách hàng, nhằm mục đích bảo vệ các thông tin này và khi những lần bạn đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ giao dịch hoặc thanh toán, có thể xác nhận được danh tính của người chơi và đảm bảo các tài sản trong hệ thống của người chơi không bị đánh cắp.

Ngoài những vấn đề nêu trên: mục đích của việc thu thập các thông tin của khách hàng là kiểm soát tần suất và thời gian sử dụng các trò chơi dịch vụ của nhà cái Hay88. Sau đó sắp xếp điều chỉnh hợp lí các nhân viên Hay88 hoạt động một cách bài bản để hoạt động hỗ trợ khách hàng.

Lời kết

Những lí do và nội dung mà chúng tôi cung cấp cho các bạn phía trên, đã có thể giúp các bạn giải thích được những thắc mắc về chính sách bảo mật của nhà cái Hay88, mọi người chơi cần phải tuân thủ các quy tắc trên. Hi vọng các bạn đồng ý các nguyên tắc trên và tham gia trò chơi một cách giải trí thực sự.

quang minh founder